Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
DI DỜI ĐIỆN KẾ
DI DỜI ĐIỆN KẾ
Tại địa điềm yêu cầu đã có điện kế, khách hàng có nhu cầu di dời điện kế.

Để di đời điện kế thuận tiện sửa chữa nhà, hoặc phục vụ sinh hoạt… khách hàng cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

-     Giấy đề nghị di dời điện kế của bên mua điện trong đó nêu rõ lý do cần di dời điện kế (Nhấp vào đây để tải file biểu mẫu BM-QT-01/1/6).

-    Đối với trường hợp khách hàng yêu cầu di dời điện kế khác địa chỉ cũ thì Công ty Điện lực thực hiện thu hồi điện kế, thanh lý hợp đồng mua bán điện tại địa chỉ cũ và lập hồ sơ gắn mới điện kế tại địa chỉ mới theo đúng qui trình cấp mới điện kế.

 Thời gian giải quyết: Tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

Khi có yêu cầu dịch vụ điện, khách hàng liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP.HCM 1900545454 để được hỗ trợ.