Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch trực tuyến
  • 01
    Nhập thông tin
  • 02
    Thực hiện thanh toán
  • 03
    Hoàn tất thanh toán

Thanh toán hóa đơn điện

Nhập mã khách hàng để kiểm tra hóa đơn cần thanh toán
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng xác nhận bạn không phải người máy
Chỉ áp dụng cho khách hàng đã có tài khoản Internet Banking.
Chỉ có thể thanh toán cho mã khách hàng đã đến kì thanh toán.