Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Câu hỏi thường gặp
Giao dịch trực tuyến
Đăng ký nhận hỗ trợ tiền điện đợt 5 do COVID
  • 01
    Nhập thông tin
  • 02
    Xác nhận yêu cầu
  • 03
    Hoàn tất yêu cầu
Đăng ký nhận hỗ trợ tiền điện đợt 5 do COVID
Thời gian gửi yêu cầu
28/10/2021
Thông tin doanh nghiệp
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng điền thông tin
Vui lòng chọn quận/huyện
Vui lòng chọn phường/xã
Vui lòng điền thông tin
Thêm mã KH khác
Vui lòng điền thông tin
Giấy phép kinh doanh
Vui lòng điền thông tin