Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
Thủ tục cấp điện – Chưa bao giờ đơn giản...
Thủ tục cấp điện – Chưa bao giờ đơn giản đến thế
Quy trình cấp điện cho khách hàng hiện nay được ngành điện tinh giản, giúp rút ngắn thời gian, đơn giản thủ tục để tạo thuận lợi cho khách hàng. Thủ tục vô cùng đơn giản, khách hàng dễ dàng đăng ký và không cần trực tiếp đến CTĐL để nộp hồ sơ mua điện hoặc ký kết hợp đồng.

Trường hợp khách hàng trên địa bàn TP.HCM chưa có điện sử dụng, hoặc đã có điện sử dụng nhưng muốn gắn thêm điện kế phục vụ cho mục đích sử dụng điện khác, khách hàng chỉ cần chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ liên quan theo quy định và gọi đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng theo số 1900545454, hoặc đăng ký qua email cskh@hcmpc.com.vn, hoặc đăng ký trực tuyến trên Website https://cskh.evnhcmc.vn/giaodichtructuyen , hoặc tại Phòng Giao dịch của các Công ty Điện lực. Các Công ty Điện sẽ giải quyết cấp điện cho cho khách hàng trong vòng từ 3-7 ngày làm việc đối với trường hợp cấp điện qua lưới hạ áp và trong vòng 13 ngày làm việc đối với trường hợp cấp điện qua lưới trung áp. Các loại dịch vụ cấp điện hiện nay ngành điện đang áp dụng:

1. Thủ tục, thời gian thực hiện cấp điện:

Thủ tục

Giấy tờ khách hàng cung cấp

Thời gian giải quyết

Chi phí

lắp đặt

Ghi chú

A. Cấp điện qua lưới hạ áp (phụ tải sử dụng từ 160 KVA trở xuống)

Đăng ký mua điện sinh hoạt

-Giấy đề nghị mua điện hạ áp.

Loại Giấy tờ tùy thân (của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức).

- Loại giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện.

Không quá 03 ngày làm việc. Trường hợp có trồng trụ, cáp ngầm thì giải quyết không quá 07 ngày làm việc.

Hoàn toàn miễn phí trong quá trình thực hiện.

 

Đăng ký mua điện ngoài sinh hoạt

- Giấy đề nghị mua điện hạ áp.

Loại Giấy tờ tùy thân (của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức).

- Loại giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện..

- Loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

- 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện. Trường hợp khách hàng mua điện để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có công suất sử dụng cực đại từ 40 kW trở lên, cần có thêm đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

Khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt ngắn hạn (dưới 12 tháng) thực hiện bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng tiền có giá trị bằng tiền điện của 45 ngày hoặc số ngày tiêu thụ điện (trường hợp mua điện nhỏ hơn 1 tháng) và có thời hạn bằng thời hạn HĐMBĐ cộng thêm 15 ngày làm việc.

B. Cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng (phụ tải sử dụng lớn hơn 160 KVA)

Đăng ký mua điện qua trạm chuyên dùng

-Giấy đề nghị mua điện qua trạm biến áp chuyên dùng.

Loại Giấy tờ tùy thân (của cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của tổ chức).

- Loại giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện.

- Loại giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện.

- 01 bảng kê thiết bị điện, chế độ và công suất sử dụng điện.

- Bảng đăng ký biểu đồ phụ tải và đặc tính kỹ thuật công nghệ của thiết bị sử dụng điện.

Giải quyết trong vòng 13 ngày làm việc.

Hoàn toàn miễn phí trong quá trình thực hiện (ngoại trừ lĩnh vực kinh doanh bất động sản)

Các trường hợp khách hàng không muốn ngành điện đầu tư, chủ động tư đầu tư trạm biến áp chuyên dùng thì thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến ngành điện chỉ trong vòng 03 ngày làm việc.

1. Thủ tục, thời gian thực hiện cấp điện:

https://cskh.evnhcmc.vn/public/files/mau_giayto/BM_CD_01_Giay_de_nghi_mua_dien.docx

 

2. Mô tả các loại hồ, sơ giấy tờ yêu cầu khi đăng ký mua điện:

        - Giấy đề nghị mua điện hạ áp

        - Giấy đề nghị mua điện qua trạm biến áp chuyên dùng

        - Giấy tờ tùy thân là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Giấy chứng minh công an nhân dân; Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân; Thẻ căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

        - Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện là một trong những loại giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị; Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.

        - Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân  tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

3. Tham khảo thiết kế điển hình xây dựng trạm biến áp chuyên dùng:

Đối với trường hợp tự đầu tư công trình điện để mua điện qua trạm chuyên dùng, khách hàng có thể tham khảo các mẫu thiết kế công trình trạm biến áp điển hình sau đây khi lập hồ sơ thiết kế công trình:

3.2 Phần không chuyên điện: