Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Tra cứu thông tin
 • Thông tin cung cấp điện
 • Lịch ghi - thu tiền điện
 • Thông tin thanh toán
 • Hóa đơn điện tử
 • Thông tin phụ tải
 • Tiến độ xử lý yêu cầu của khách hàng
Giao dịch trực tuyến
 • Cấp điện mới

  (Cấp điện sinh hoạt/ ngoài sinh hoạt)

 • Dịch vụ yêu cầu về điện

  (Di dời, Hợp đồng, Chỉ số điện, Thiết bị đo đếm, ...)

 • Thanh toán trực tuyến
An toàn tiết kiệm điện
 • Thông tin tiết kiệm điện - an toàn điện
 • Thông tin tri ân khách hàng
 • Thiết bị tiết kiệm điện

  (Quảng bá và giao dịch các thiết bị tiết kiệm điện)

Doing Business
 • Chuyên mục tiếp cận điện năng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
TTCSKH EVNHCMC
Tổng đài 1900 545454

Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN