Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Tra cứu thông tin
 • Thông tin cung cấp điện
 • Lịch ghi - thu tiền điện
 • Thông tin thanh toán
 • Hóa đơn điện tử
 • Thông tin phụ tải
 • Tiến độ xử lý yêu cầu của khách hàng
Giao dịch trực tuyến
 • Cấp điện mới

  (Cấp điện sinh hoạt/ ngoài sinh hoạt)

 • Dịch vụ yêu cầu về điện

  (Di dời, Hợp đồng, Chỉ số điện, Thiết bị đo đếm, ...)

 • Thanh toán trực tuyến
An toàn tiết kiệm điện
 • Thông tin tiết kiệm điện - an toàn điện
 • Thông tin tri ân khách hàng
 • Thiết bị tiết kiệm điện

  (Quảng bá và giao dịch các thiết bị tiết kiệm điện)

Doing Business
 • Chuyên mục tiếp cận điện năng Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh