Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Ứng dụng chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động

Ứng dụng chăm sóc khách hàng qua thiết bị di động của Tổng công ty điện lực Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin kịp thời về tiền điện, lịch cắt điện, thanh toán tiền điện trực tuyến, nhận hóa đơn điện tử, đăng ký các dịch vụ điện,…

Ứng dụng hoàn toàn miễn phí
Giới thiệu về ứng dụng
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN