Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Điều khoản & chính sách
2
THÔNG TIN TRUNG TÂM CSKH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM
Xem chi tiết
3
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Xem chi tiết
4
Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ
Xem chi tiết
5
Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng website CSKH dùng điện
Xem chi tiết
6
Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website/ứng dụng website CSKH dùng điện
Xem chi tiết
7
Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website Chăm sóc khách hàng
Xem chi tiết
8
Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với khách hàng
Xem chi tiết
9
Đảm bảo an toàn giao dịch
Xem chi tiết
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN