Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Điều khoản & chính sách
2
THÔNG TIN TRUNG TÂM CSKH CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TPHCM
Xem chi tiết
3
THÔNG TIN CHÍNH SÁCH BẢO MẬT
Xem chi tiết
4
Phương án đảm bảo quyền lợi của khách hàng trong trường hợp đơn vị ngừng cung cấp dịch vụ
Xem chi tiết
5
Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website/ứng dụng website CSKH dùng điện
Xem chi tiết
6
Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp...) trên website/ứng dụng website CSKH dùng điện
Xem chi tiết
7
Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website Chăm sóc khách hàng
Xem chi tiết
8
Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website/ứng dụng với khách hàng
Xem chi tiết
9
Đảm bảo an toàn giao dịch
Xem chi tiết
10
Thỏa thuận cung cấp dịch vụ điện tử
Xem chi tiết
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN