Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Tin tức
Tổng Công ty Điện lực Tp.HCM đã đề nghị các nhà cung cấp / đầu tư điện mặt trời tiếp tục hỗ trợ và tạo mọi điều kiên thuận lợi trong việc hòa lưới và mua bán...
Với ảnh hưởng của đại dịch bệnh COVID-19 như hiện nay, WWF khuyến khích các bạn thực hiện các hoạt động hưởng ứng online hoặc trong gia đình. Dưới đây là một số gợi...
Với mục tiêu phục vụ khách hàng với “Chất lượng ngày càng cao, dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn hảo”, năm 2020 Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục cải tiến các...
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kể từ kỳ hóa đơn tháng 3/2020, các công ty điện lực thuộc TCT Điện lực TPHCM sẽ cung cấp hóa đơn điện tử...
Đầu tư công trình điện chuyên dùng cho Khách hàng phù hợp theo Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Thực hành tiết kiệm, chống...
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN