Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Chính phủ ban hành quyết định 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 22/5/2020
Thứ năm, 09/04/2020 14:58:35
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 6-4-2020 (có hiệu lực từ ngày 22/5/2020) về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam áp dụng tiếp theo Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ngày 11-4-2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Những nội dung nổi bật của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg gồm có: 

Các dự án ĐMTMN được thực hiện cơ chế mua bán điện theo chiều giao và chiều nhận riêng biệt của công tơ điện đo đếm hai chiều; 

Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới

Và các quy định về giá mua điện, Hợp đồng mua bán điện, Phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà, đấu nối và đo đếm điện năng đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà.

Quý Khách hàng có nhu cầu vui lòng tải toàn văn quyết định 13/QĐ-CP ngày 06/4/2020.

Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN