Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp.
Thứ sáu, 13/09/2019 14:36:40
Không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, EVNHCMC đã trình và được UBND TP.HCM duyệt ban hành Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp. Quy trình này mang đến nhiều thuận lợi cho khách hàng có yêu cầu cấp điện qua lưới trung áp.

Ngày 17/4/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về Quy trình thí điểm về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp có hiệu lực áp dụng từ 01/5/2019 với một số nội dung chính như sau:

1. Khách hàng có nhu cầu sử dụng điện với công suất từ 160 kVA trở xuống thì Công ty Điện lực sẽ cấp điện miễn phí qua lưới hạ áp với thời gian giải quyết trong vòng 03 ngày làm việc.

2. Khách hàng có nhu cầu sử dụng lớn hơn 160 kVA thì Công ty Điện lực cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng với các quy định như sau:

a. Khách hàng chỉ cần liên hệ 01 đầu mối duy nhất là “Bộ phận một cửa” của Công ty Điện lực theo địa bàn quản lý để thực hiện các thủ tục từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng. Công ty Điện lực sẽ trực tiếpchuyển yêu cầu, hồ sơ của khách hàng đến các cơ quan nhà nước để thực hiện giải quyết các thủ tục theo quy định.

b. Quy định về trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết:

i) Đối với công trình do ngành điện đầu tư:Công ty Điện lực thực hiện tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, lập báo cáo công trình, tổ chức thi công và hoàn tất nghiệm thu đóng điện với tổng thời gian không quá 13 ngày làm việc.

ii) Đối với công trình do khách hàng đầu tư: 

- Công ty Điện lực thực hiện các thủ tục tiếp nhận yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường và lập thủ tục thóa thuận đấu nối, gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước để thực hiện song song các thủ tục, phối hợp với khách hàng nghiệm thu đóng điện với tổng thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc (Tóm lược lưu đồ thực hiện theo phụ lục 1 đính kèm).

- Các cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất > 2.000 kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt; Chấp thuận xây dựng công trình; Cấp phép thi công; Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường với thời gian giải quyết thủ tục của từng cơ quan là không quá 05 ngày làm việc (Tóm lược lưu đồ thực hiện theo phụ lục 2 đính kèm).

Khách hàng có thể tham khảo nội dung chi tiết quy trình tại https://cskh.evnhcmc.vn/tuvan/hosothutuc, hoặc gọi đến tổng đài1900545454 để được  hướng dẫn quy định thực hiện.

Phụ lục 1: QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ

Phụ lục 2: QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ

Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN