Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 áp dụng cho các dự án điện mặt trời
Thứ hai, 18/03/2019 09:51:00
Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2017/TT-BCT ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Khách hàng có thể xem chi tiết Thông tư 05/2019/TT-BCT tại Thông tư 05/2019/TT-BCT

Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN