Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Cấp điện từ lưới trung áp (6kV, 10kV, 15kV, 22kV, 35kV)
Xem hướng dẫn

Tham khảo thiết kế điển hình xây dựng trạm biến áp chuyên dùng:

Đối với trường hợp tự đầu tư công trình điện để mua điện qua trạm chuyên dùng, khách hàng có thể tham khảo các mẫu thiết kế công trình trạm biến áp điển hình sau đây khi lập hồ sơ thiết kế công trình:

2. Phần không chuyên điện:
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN