Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Báo mất điện
CHÚ Ý !
Yêu cầu báo mất điện áp dụng cho trường hợp khách hàng bị mất điện vì một số lý do như sau:
  • Khu vực đang bị mất điện (nhà riêng, Công ty hay khu vực đang có hiện tượng điện áp tăng/giãm)
  • Các trường hợp mất an toàn trong việc sử dụng điện như cháy nổ, xẹt lửa, đứt dây điện...
  • Mất điện do CB điện kế bị hư.
  • Mất điện do bật CB đầu trụ.
  • Điện kế 3 pha bị mất pha/đảo pha.
  • Mất điện do bị mất dây điện, mất nhánh dây mắc điện
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN