Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Báo mất điện
CHÚ Ý !
Yêu cầu báo mất điện áp dụng cho trường hợp khách hàng bị mất điện vì một số lý do như sau:
  • Khu vực đang bị mất điện (nhà riêng, Công ty hay khu vực đang có hiện tượng điện áp tăng/giãm)
  • Các trường hợp mất an toàn trong việc sử dụng điện như cháy nổ, xẹt lửa, đứt dây điện...
  • Mất điện do CB điện kế bị hư.
  • Mất điện do bật CB đầu trụ.
  • Điện kế 3 pha bị mất pha/đảo pha.
  • Mất điện do bị mất dây điện, mất nhánh dây mắc điện
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
TTCSKH EVNHCMC
Tổng đài 1900 545454

Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN