Liên hệ để được hỗ trợ 24/7
1900545454
Hướng dẫn thực hiện của EVNHCMC
1
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐMTMN
Xem chi tiết
2
CƠ CHẾ MUA BÁN ĐIỆN VÀ GIÁ MUA ĐIỆN CỦA DỰ ÁN ĐMTMN
Xem chi tiết
3
PHÂN CẤP KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA ĐIỆN TỪ DỰ ÁN ĐMTMN
Xem chi tiết
4
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẤU NỐI VÀ MUA ĐIỆN TỪ CÁC DỰ ÁN ĐMTMN
Xem chi tiết
5
THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN
Xem chi tiết
6
GHI NHẬN SẢN LƯỢNG VÀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ MUA ĐIỆN
Xem chi tiết
8
LƯU ĐỒ
Xem chi tiết
Ứng dụng chăm sóc khách hàng
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN