Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
13:53
01/07/2016
6 người đã đọc
Thư ngỏ về việc Thanh toán điện tử
13:53
01/07/2016
6 người đã đọc
Ngày 11 tháng 5 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020. Để thực hiện chủ trương trên của Chính Phủ, Tổng công ty Điện lực Tp.HCM đang đẩy mạnh việc triển khai thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hình thức thanh toán tự động.