Báo sửa điện
Hỗ trợ 24/7 với số hotline: 1900 54 54 54
11:29
07/12/2016
9 người đã đọc
Thông báo về cuộc thi Tìm hiểu tháng tri ân Khách hàng và chương trình Khách hàng may mắn năm 2016 - EVN
11:29
07/12/2016
9 người đã đọc
Nhân dịp tháng Tri ân khách hàng - 12/2016 của ngành điện Việt Nam, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý Khách hàng tham gia cuộc thi tìm hiểu các hoạt động tháng Tri ân khách hàng.